fbpx

Korteriühistule

Korteriühistu (KÜ) on korteriomandiseaduses sätestatud kui korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine (KÜS §2 lg1).

Korteriühistu tegevus on reguleeritud korteriühistuseadusega, õigusliku regulatsiooni üldpõhimõtted on sätestatud mittetulundusühingute seaduses. Kui teatud asjaolu ei ole reguleeritud korteriühistuseadusega, võetakse aluseks mittetulundusühingute seadus ja vastupidi.

Korteriühistute tegevuse põhieesmärkidest lähtuvalt tuleb teada erisusi raamatupidamise korraldamisel. Meie poolt pakutav teenus sisaldab:
• arveldus üürnike ja rentnikega
• tasumisele kuuluvate maksete ettevalmistamine
• haldamise ja hooldamisega seotud tulude ja kulude arvestus
• üüriarvete koostamine
• arvete edastamine majaelanikele kokkulepitud viisil
• võlgnike üle arvestuse pidamine
• aruandlus Maksuametile ja Statistikaametile
• korteriühistu raamatupidamine
• korteriühistu majandusaasta aruande koostamine ja esitamine Ettevõtjaportaalis E-äriregistrile.

 

Share This