fbpx

MTÜ-le

Mittetulundusühingud (lühend MTÜ) tegutsevad Eestis väga erinevatel tegevusaladel. Näiteks sotsiaalhoolduse, heategevuse, spordi, kultuuri, hariduse jms. aladel. Tuntud on ka poliitilised erakonnad, usulised ühendused jne.

Eestis registreeritud MTÜd on Raamatupidamise seaduse järgi raamatupidamiskohuslased. MTÜ raamatupidamise korraldamine on tehtud kohustuseks ühingu juhatusele. MTÜ raamatupidamine peab olema korraldatud nii, et on tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine ühingu finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest.

MTÜ raamatupidamine:

–        vajalik on dokumenteerida kõik majandustehingud,
–        majandustehingud tuleb kirjendada raamatupidamisregistrites,
–        koostada ja esitada aruandeid,
–        säilitada raamatupidamise dokumendid.

MTÜ raamatupidamise korraldamiseks on võimalus raamatupidamine sisse osta. Meie raamatupidaja omab vajalikke teadmisi ja kogemusi, annab Teile nõu ja on meeldivaks kaaslaseks.

Tule ja räägi, millega Teie MTÜ tegeleb ja millised on ühingu põhilised majandustehingud. Arutame koos:

–        kas Teil on tulude ja kulude arvestust projektidele;
–        mis seisus on arveldused tarnijatega, liikmetega, ostjatega;
–        palgaarvestusest;
–        kassatehingute arvestusest;
–        milline on seadusega ettenähtud maksude arvestus;
–        kas on avansilisi makseid;
–        ja üleüldse milline näeb välja korrektne algdokument.

 

Share This