Palgaarvestus on osa raamatupidamisest.

Lisaks suhtleme haigekassaga. Kui meile on antud õigused, saame elektrooniliselt hallata ravikindlustust. Peame arvestust puhkuste üle.
Anname nõu töölepingute sõlmimisel, muutmisel, seadusega kooskõlla viimisel ja lõpetamisel.