fbpx

Põllumajandusettevõttele

Põllumajandusettevõtte raamatupidamise eripära on tingitud eeskätt tootmistegevuse otsesest seotusest bioloogiliste protsessidega, kuid paljuski ka nende ettevõtete õiguslikust vormist (osaühing, aktsiaselts, FIE). Kuivõrd paljud Eestis põllumajanduses tegevad isikud pakuvad oma tooteid ja teenuseid just füüsilisest isikust ettevõtjatena.

Põllumajandussaadusteks on üldjuhul bioloogilised organismid (bioloogilised varad), mis jagunevad bioloogiliseks käibevaraks ja bioloogiliseks põhivaraks. Bioloogiliste varade ümberarvutamist rahalisse vääringusse ning nende kajastamist raamatupidamises reguleerib RTJ7.

Share This