Lepingulistele klientidele on raamatupidaja konsultatsioon tasuta ja iseenesest mõistetavalt kuulub see meie igapäevase töö juurde. Tasuline saab olla juhtudel, kui peame vajalikuks kaasata juurde täiendavaid spetsialiste või raamatupidaja töö kujuneb ajamahukaks. Kuid siis juba lepime selles kindlasti eelnevalt kokku.

Meie raamatupidajatelt käivad nõu usinalt küsimas ka mittelepingulised  kliendid. Senine kogemus on näidanud, et raamatupidaja abi järgi tunnevad vajadust sagedamini alustavad ettevõtjad.  Neil on tekkinud tuhat küsimust ning vajavad inimest, kes neid kuulaks, vajadusel parandaks ja täiendaks. Sagedasemad meie raamatupidajatelt abi otsijad on ka korteriühistute esimehed, samuti FIE-d ning viimasel ajal MTÜ-d.