EASi kriisiabitoetus mikro- ja väikeettevõtetele

EAS jagab riigieelarvest eraldatud 10 miljonit eurot mikro- ja väikeettevõtetele ning FIE-dele, kes on negatiivselt mõjutatud COVID-19 viiruse puhangust. Eraldi lukustatud eelarved on Ida-Virumaa ja Eesti saarte jaoks, mõlema puhul 500 000 € (asukoha aluseks võetakse töötajate töötamise asukoht Maksuameti töötamise registris). Toetus on ühekordne ja tagastamatu, mille eesmärk on tagada ettevõtete jätkusuutlik areng. Toetuse suurus

Töötasu hüvitis (kokkuvõte Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2016. a määruse nr 130 „Tööhõiveprogramm 2017– 2020“ muutmise määrusest)

Töötasu hüvitist makstakse töölepinguga töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele kolmest: tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga; tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokkulepitud mahus tööd

2020 tähtsad numbrid

Käibemaksuseadus Käibemaksumäär 20% (KMS § 15 lg 1). Käibemaksumäär 9% (KMS § 15 lg 2). Käibemaksumäär 0% (KMS § 15 lg 3 ja 4). Tax free maksuvaba piirmäär 38 eurot (KMS § 5 lg 2 p 2). Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär 40 000 eurot (KMS § 19 lg 1) kalendriaasta algusest arvates. Sotsiaalmaksuseadus Sotsiaalmaksu määr 33% (SMS § 7 lg 1) maksustatavalt summalt. Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 540 eurot (2020. a riigieelarve seadus § 2 lg 7). Tööandja