uu/kvartalRiigipüha (kalendripäev)Tööpäevi (tööaeg E-R)Töötunde (tööaeg E-R)Töötunde (erandid)
Jaanuar01. jaanuar – uusaasta (T)*22176
Veebruar24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (P)*20160Kui 23.veebrar ON tööpäev, siis töötunnid kuus 160-3=157
Märts21168
I kvartal kokku2 riigipüha63504 504-3=501
Aprill19. aprill – suur reede (R)21. aprill – 1. ülestõusmispüha (P)21168
Mai01. mai – kevadpüha (K)22176
Juuni9. juuni – nelipühade 1. püha (P)23. juuni – võidupüha (P)*
24. juuni – jaanipäev (E)
19152Kui 22.juuni ONtööpäev, siis töötunnid kuus 152-3=149
II kvartal kokku6 riigipüha62496 496-3=493
Juuli23184
August20. august – taasiseseisvumispäev (T)21168
September21168
III kvartal kokku1 riigipüha65520
Oktoober23184
November21168
Detsember24. detsember – jõululaupäev (T)*
25. detsember – esimene jõulupüha (K)
26. detsember – teine jõulupüha (N)
19146Kui 23. VÕI 31. detsember EI OLEtööpäev, siis töötunnid kuus 146+3=149Kui 23. JA 31. detsember EI OLEtööpäev, siis töötunnid kuus 146+6=152
IV kvartal kokku3 riigipüha63498 498+3=501 / 498+6=504
2016 KOKKU12 riigipüha, neist 8 tööpäeval (E-R)2532018

* Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.

Töönädalate arv aastas: 50,60

Keskmine:
Tööpäevade arv kuus:  21,08
Töötundide arv nädalas: 39,88
Töötundide arv kuus: 168,17

Sarnased postitused