EAS jagab riigieelarvest eraldatud 10 miljonit eurot mikro- ja väikeettevõtetele ning FIE-dele, kes on negatiivselt mõjutatud COVID-19 viiruse puhangust. Eraldi lukustatud eelarved on Ida-Virumaa ja Eesti saarte jaoks, mõlema puhul 500 000 € (asukoha aluseks võetakse töötajate töötamise asukoht Maksuameti töötamise registris). Toetus on ühekordne ja tagastamatu, mille eesmärk on tagada ettevõtete jätkusuutlik areng.

Toetuse suurus on

 1. 3000 €, ettevõtete puhul kelle käive 2019. aastal oli 20000-40000 €. Nende ettevõtete puhul pole oluline käibelangus koroonaviiruse tõttu, kuid taotluses tuleb kirjutada selgitus koroonaviiruse negativsete mõjude kohta.
 2. 5000 €, ettevõtete puhul, kelle käive oli 40 000 – 100000 €.

Toetuse saamise tingimused:

 1. Käive 2019. aastal 20000 – 100000 €
 2. Töötajate arv (täistööajaga, töölepinguga) 1-49 (seisuga 01.03.2020)
 3. Üle 40 000 € käibega ettevõtete puhul peab olema märtsi või aprilli müügikäive langenud võrreldes eelmise aasta sama kuuga vähemalt 30%
 4. Ettevõte ei olnud raskustes seisuga 31.12.2019
  1. Alla 3 aastaste ettevõtete puhul see tingimus ei kehti
  2. Üle 3 aastaste ettevõtete puhul: osakapital ei tohi ületada 50% omakapitalist
 5. Ettevõttel ei tohi olla ajatamata maksuvõlga seisuga 12.03.2020
 6. Ettevõttel peavad olema õigeaegselt esitatud deklaratsioonid ja aastaaruanded

Toetust ei saa taotleda turismiettevõtted, sh toitlustus, majutus, reisibürood. Neile avatakse EASi poolt eraldi turismiettevõtetele mõeldud kriisitoetuse voor. Toetust ei saa taotleda ka põllumajanduse, metsanduse ja kalapüügiga tegelevad ettevõtted.

Taotlusvoor avatakse mai alguses ning kestab kuni raha jätkub või 15. detsembrini 2020.

Rohkem infot: https://www.eas.ee/teenus/covid-ettevotlus/

Sarnased postitused