Käibemaksuseadus

Käibemaksumäär 20% (KMS § 15 lg 1).

Käibemaksumäär 9% (KMS § 15 lg 2).

Käibemaksumäär 0% (KMS § 15 lg 3 ja 4).

Tax free maksuvaba piirmäär 38 eurot (KMS § 5 lg 2 p 2).

Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär 40 000 eurot (KMS § 19 lg 1) kalendriaasta algusest arvates.

Sotsiaalmaksuseadus

Sotsiaalmaksu määr 33% (SMS § 7 lg 1) maksustatavalt summalt.

Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 500 eurot (2019. a riigieelarve seadus § 2 lg 8).

Tööandja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 165 eurot (kuumäär x 33%).

Füüsilisest isikust ettevõtja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 495 eurot kvartalis (aastas 1980 eurot).

Tulumaksuseadus

Tulumaksu määr 20% (TuMS § 4 lg 1).

Tulumaksu määr juriidilise isiku väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid, ettevõtlusega mitteseotud kulud) 20/80 (TuMs § 4 lg 11).

Regulaarselt makstavad dividendid:

kinni peetav tulumaksu määr residendist füüsilisele isikule regulaarselt makstavatelt dividendidelt ja kasumieraldistelt 7% (TuMS § 4 lg 4);

tulumaksu määr juriidilise isiku väljamaksetelt regulaarselt makstavatele dividendide ning kasumieraldiste korral 14% (14/86) (TuMS § 4 lg 5).

Tulumaksu määr Eestis asuvate krediidiasutuste avansilistele maksetele 14% (TuMS § 4 lg 5).

Maksustamisperioodi maksustatavast tulust mahaarvatava maksuvaba tulu maksimaalne suurus 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus (TuMS § 23 lg 1).

Maksustamisperioodi maksustatavale tulule, mis on suurem kui 14 400, rakendub maksuvaba tulu valem: 6000 – 6000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400) (TuMS § 23 lg 2).

Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral on 1848 eurot (154 eurot kuus) teise ja iga järgneva kuni 17 aasta vanuse lapse eest (TuMS § 231).

Täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest 2160 eurot, kui abikaasade maksustatav tulu ei ületa 50 400 eurot (TuMS § 234).

Tööandja ühekordse sünnitoetuse maksuvaba osa 2500 eurot (TuMS § 13 lg 3 p 7).

Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta (TuMS § 13 lg 3 p 1).

Puudub lähetustega seotud majutuskulu maksuvaba piirmäär nii riigisisese kui ka välislähetuse korral (TuMS § 13 lg 3 p 1). Lähetustega seotud majutuskulu loetakse sõltumata selle suurusest ettevõtlusega seotud kuluks ning sellega ei kaasne täiendavat maksukohustust.

Tulumaksuga ei maksustata tööandja tehtavaid sissemakseid töötaja III pensionisambasse. Tööandjale on tulumaksuvaba limiit 15% töötajale kalendriaasta jooksul tehtud väljamaksetest, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas (TuMS § 13 lg 3 p 15).

Maksustatavast tulust on lubatud teha mahaarvamisi kokku kuni 1200 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust. Eluasemelaenu intresse võib tulust maha arvata kuni 300 eurot (TuMS § 282).

Maksumaksjal on samal või kolmel järgneval maksustamisperioodil õigus maksustatavast tulust maha arvata ka metsa majandamisega seotud kulud (TuMS § 37 lg 8).

Erisoodustus ei ole tasemekoolitus, mis on otseselt seotud töö- või teenistussuhtega ning juriidilise isiku juhatuse liikme, välismaa äriühingu filiaali juhataja ja mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhi ülesannetega (TuMS § 48 lg 4 p 10).

Erisoodustuse aluseks olev laenuintressi määr on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane võlasuhete intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit, mille avaldamise korraldab Eesti Pank (TuMS § 48 lg 4 p 6, VÕS § 94 lg 2).

Tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutamise võimaldamisel on erisoodustuse hind 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku (kW) kohta kuus. Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind sõiduauto mootori võimsuse ühiku (kW) kohta 1,47 eurot (TuMS § 48 lg 8).

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus – ettevõtluskonto

Ettevõtlustulu maksu määr on 20%, kui summa ei ületa 25 000 eurot aastas (ELMS § 4 p 1).

Ettevõtlustulu maksu määr on 40% kontole laekunud 25 000 eurot ületavast summast aastas (ELMS § 4 p 2).

Kogumispensionide seadus

Kogumispensioni makse määr on 2% (KoPS § 9).

Tööandja peab kontrollima töötajate kogumispensioniga liitumist (www.pensionikeskus.ee).

Töötuskindlustusmakse määrus

Töötuskindlustusmakse määr kindlustatule 1,6% (VV määrus nr 141 § 2).

Töötuskindlustusmakse määr tööandjale 0,8% (VV määrus nr 141 § 3).

Töötasu alammäära määrus

Töötasu alamäär tunnis 3,21 eurot (VV määrus nr 117 § 1).

Töötasu alammäär kuus 540 eurot (VV määrus nr 117 § 1).

Äriseadustik

Minimaalne osakapital 2500 eurot (ÄS § 136).

Minimaalne aktsiakapital 25 000 eurot (ÄS § 222).

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus

Alkoholiaktsiis

Õlu 16,92 eurot/vol/hl (ATKEAS § 46 lg 1).

Kääritatud jook ja vein etanoolisisaldusega kuni 6% 84,41 eurot/hl (ATKEAS § 46 lg 2).

Kääritatud jook ja vein etanoolisisaldusega üle 6% 147,82 eurot/hl (ATKEAS § 46 lg 3 ja 4).

Vahetoode 289,33 eurot/hl (ATKEAS § 46 lg 5).

Muu alkohol 25,08 eurot/vol/hl (ATKEAS § 46 lg 6).

Tubakaaktsiis

Sigarettide fikseeritud määr on 77,50 eurot, kuid mitte vähem kui 124,72 eurot 1000 sigareti kohta ja proportsionaalne määr 30% sigarettide maksimaalsest jaehinnast (ATKEAS § 56 lg 1 ja 11).

Sigarite ja sigarillode fikseeritud määr on 151 eurot, kuid mitte vähem kui 211 eurot 1000 sigareti kohta ja proportsionaalne määr 10% sigarettide maksimaalsest jaehinnast (ATKEAS § 56 lg 2).

Suitsetamistubaka aktsiisimäär on 82,99 eurot ühe kilogrammi kohta (ATKEAS § 56 lg 3).

Tubakavedeliku aktsiisimäär vedeliku ühe milliliitri kohta või alternatiivse toote aktsiisimäär toote ühe grammi kohta on 0,2 eurot (ATKEAS § 56 lg 5 ja 7).

Tubaka tahke aseaine aktsiisimäär on 82,99 eurot ühe kilogrammi kohta või alternatiivse tubakatoote puhul 0,2 eurot toote ühe grammi kohta (ATKEAS § 56 lg 6 ja 7).

Kütuseaktsiis

Maagaasi aktsiisimäär 63,31 eurot/1000 m3 (ATKEAS § 66 lg 10).

Pliivaba ja pliibensiini aktsiisimäär 563 eurot/1000 l (ATKEAS § 66 lg 1 ja 2).

Diislikütuse aktsiisimäär 493 eurot/1000 l (ATKEAS § 66 lg 6).

Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär 133 eurot/1000 l (ATKEAS § 66 lg 7).

Elektrienergia aktsiisimäär 4,47 eurot/üks MWh (ATKEAS § 66 lg 12).

Keskkonnatasude seadus

Riigile kuuluvate maavara kaevandmisõiguse tasu alam- ja ülemmäärad (KeTS § 9 lg 3).

Vee erikasutusõiguse tasu alam- ja ülemmäärad (KeTS § 10 lg 4).

Kutselise kalapüügi õiguse tasu määrad 2018. aastaks (KeTS § 11 lg 2 p 1, VV määrus nr 97).

Saastetasumäärad saasteainete heitmisel välisõhku (KeTS § 19).

Saastetasumäärad saasteainete heitmisel veekogusse, põhjavette ja pinnasesse (KeTS § 20).

Saastetasumäärad jäätmete kõrvaldamisel (KeTS § 21).

Perehüvitiste seadus

Vanemahüvitise määr 500 eurot kuus (2019. a riigieelarve seaduse § 2 lg 4).

Vanemahüvitise maksimaalne suurus 3319,80 eurot kuus (PHS § 38 lg 1).

Lapsetoetus pere esimese ja teise lapse kohta on 60 eurot. Lapsetoetus pere kolmanda ja iga järgmise lapse kohta on 100 eurot (PHS § 17 lg 3).

Lapsehooldustasu kuni 3aastase lapse eest 38,36 eurot (PHS § 18 lg 1 p 1), kuni kolmelapselises peres iga 3-8aastase lapse eest 19,18 eurot (PHS § 18 lg 1 p 2), üle kolmelapselises peres 19,18 eurot iga 3-8aastase lapse eest (PHS § 18 lg 1 p 3).

Perekonnaseadus

Igakuine elatis ühele lapsele minimaalselt 270 eurot kuus (PKS § 101 lg 1).

Riigieelarve seadus

Töötutele mõeldud ettevõtluse alustamise toetuse ülemmäär 4474 eurot (2019. a riigieelarve seaduse § 2 lg 6 p 1).

Töötutoetuse päevamäär 5,65 eurot (2019. a riigieelarve seaduse § 2 lg 6 p 4).

Töötule või tööotsijale ette nähtud sõidu- ja majutustoetuse määr ühe kilomeetri kohta 0,10 eurot, kuid mitte üle 26 euro päevas (2019. a riigieelarve seaduse § 2 lg 6 p 6).

Toimetulekupiiri määr 150 eurot kuus (2019. a riigieelarve seaduse § 2 lg 7 p 3).

Üksi elava pensionäri toetuse suurus 115 eurot aastas (2019. a riigieelarve seaduse § 2 lg 7 p 4).

Sarnased postitused