Palgaarvestus on osa raamatupidamisest. 

Lisaks suhtleme haigekassaga, sotsiaalkindlustusameti, maksuameti, töötukassa jne.

Registreerime töötajad töötajate registris.

Peame arvestust puhkuste ja haiguspäevade üle.

Anname nõu töölepingute sõlmimisel, muutmisel, seadusega kooskõlla viimisel ja lõpetamisel.