Info tegelike kasusaajate kohta tuleb esitada 30. oktoobriks 2018 Äriregistris.

Andmed saab esitada elektrooniliselt äriregistri ettevõtjaportaali kaudu aadressil https://ettevotjaportaal.rik.ee/
Kasutusjuhendi tegelike kasusaajate andmete elektrooniliseks esitamiseks leiate ettevõtjaportaali abiinfost.

Kui Teil puudub võimalus andmete elektrooniliseks esitamiseks (puudub kehtiv ID-kaart või e-residendi kaart), saate andmed esitada ka notari vahendusel.

Täpsema juhise tegelike kasusaajate tuvastamiseks leiate Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Tegelik kasusaaja on rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse (RahaPTS) paragrahvi 9 järgi füüsiline isik, kes teeb oma mõju ära kasutades tehingu või toimingu, või omab muul viisil kontrolli tehingu, toimingu või teise isiku üle ja kelle huvides, kasuks või arvel tehing või toiming tehakse.
Äriühingu tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõplikult omab või kontrollib juriidilist isikut piisava arvu aktsiate, osade, hääleõiguste või omandiõiguse otsese või kaudse omamise kaudu, sealhulgas osalus esitajaaktsiate või -osade kujul, või muul viisil.

Vastavalt RahaPTS paragrahvile 77 esitavad täisühingud, usaldusühingud, osaühingud, aktsiaseltsid, tulundusühistud ja mittetulundusühingud äriregistri infosüsteemi kaudu oma tegeliku kasusaaja kohta järgmised andmed:
1) isiku nimi, isikukood ja isikukoodi riik, isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukohariik;
2) andmed isiku [poolt ühingu üle] kontrolli tegemise viisi kohta.
Sihtasutused peavad lisaks esitama sihtasutuste seaduse paragrahvi 9 tähenduses soodustatud isikute nimekirja, mis sisaldab iga soodustatud isiku nime, isikukoodi ja isikukoodi riiki, isikukoodi puudumise korral sünniaega ja -kohta ning elukohariiki iga soodustatud isiku kohta, kui sellised isikud on sihtasutuse põhikirjas märgitud.

Sarnased postitused