Töötukassa töötasuhüvitist saab ka MAI kuu eest!

Töötukassa töötasuhüvitist saab ka MAI kuu eest!

Töötasu hüvitist makstakse töötajatele, kelle tööandja tegevus on COVID-19 haiguse tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud. Tööandja saab taotleda töötajatele töötasu hüvitist, kui: tema käive või tulu on kalendrikuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 50 protsendi võrra võrreldes – perioodi 2019. aasta detsember kuni 2020. aasta veebruar kuu keskmise käibe või tuluga või ​- perioodi 2020. aasta juuli kuni 2020….

Toetus piirangutest kannatanud ettevõtjatele – aprill/mai 2021 Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega

Toetus piirangutest kannatanud ettevõtjatele – aprill/mai 2021 Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega

25. aprillil 2021 kinnitati riigieelarve seaduse alusel määrus, mille eesmärk on anda toetust koroonaviirusest piirangute tõttu kannatanud ettevõtetele. Toetust saab hakata taotlema alates Euroopa Komisjoni vastava riigiabi lubava otsuse vastuvõtmisest. See peaks juhtuma lähinädalatel – aprilli viimane või mai esimesed nädalad. Toetuse maksmist koordineerib EAS. Määruse alusel makstakse järgmisi toetusi: 1) majutusettevõtja ning spaa ja veekeskuse…

Töötasu jätkutoetus – töötasuhüvitis Covid-19 olukorras märts 2021

Töötasu jätkutoetus – töötasuhüvitis Covid-19 olukorras märts 2021

Märts 2021 töötasuhüvitise tingimused on valitsuses kinnitatud. Toetuse saamise tingimused: 1. Töötasu jätkutoetuse saamise esmane kriteerium on põhitegevusala EMTAK kood, toetust makstakse järgnevatesse valdkondadesse, kuid mitte kõikidele nendes valdkondades asuvatele tegevusaladele: majutus ja toitlustus, veondus ja laondus, haridus, kunst, meelelahutus ja vaba aeg, muud teenindavad tegevused, haldus- ja abitegevused, hulgi- ja jaekaubandus, töötlev tööstus, info…