Märts 2021 töötasuhüvitise tingimused on valitsuses kinnitatud.

Toetuse saamise tingimused:
1. Töötasu jätkutoetuse saamise esmane kriteerium on põhitegevusala EMTAK kood, toetust makstakse järgnevatesse valdkondadesse, kuid mitte kõikidele nendes valdkondades asuvatele tegevusaladele: majutus ja toitlustus, veondus ja laondus, haridus, kunst, meelelahutus ja vaba aeg, muud teenindavad tegevused, haldus- ja abitegevused, hulgi- ja jaekaubandus, töötlev tööstus, info ja side. Täpsema loetelu, milline põhitegevusala peab oleme, et toetust saada on SIIN
2. ettevõtte käive või tulu on 2021. aasta märtsis langenud vähemalt 50% võrreldes perioodiga detsember 2019 kuni veebruar 2020 (NB! See on periood enne koroonakriisi algust!). Arvutatakse ettevõtte selle perioodi kuu keskmine käive või keskmine tulu;
3. ettevõtte suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust ning taotlemise hetke seisuga puuduvad maksuvõlad või need on ajatatud.

Toetust makstakse nende töötajate eest:
1. kellele ei ole kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud – st, et toetusele on õigus nii neil tööandjatel, kellel pole töötajale tööd anda ja kes on seetõttu nende töötasu vähendanud (s.o töölepingu seaduse § 37 kohaldamise olukord), kui ka neil tööandjatel, kellel pole tööd anda, aga kes pole töötajate töötasu vähendanud (säilitavad keskmist töötasu, s.o töölepingu seaduse § 35 olukord). Töötasu või töömahtu ei pea olema vähendatud kogu kalendrikuu ulatuses. Kui töötaja kogu märtsikuu töötasu ei ole vähendatud, kuid töötasu on vähendatud näiteks alates 23. märtsist, siis saab tööandja selle töötaja eest töötasu jätkutoetust taotleda. Töötasu saab vähendada neil töötajatel, kes polnud terve märtsi näiteks puhkusel või haiguslehel, st tööandjal peab olema kohustus neile märtsi eest töötasu maksta

NB! Töölepingu seaduse § 37 kohaselt töötasu vähendamisest peab tööandja töötajaid vähemalt 14 kalendripäeva ette teavitama. Jätkutoetuse taotlemise ajaks peab tööandja juba olema töötaja töömahtu või töötasu märtsikuus vähendanud, üksnes selle ette teatamisest ei piisa.
– kellel on taotluse esitamise ajal kehtiv töösuhe ning kelle tööle asumise kuupäev töötasu jätkutoetust taotleva tööandja juures on hiljemalt 1. oktoober 2020.

Toetuse suurus ja väljamaksmine
Töötukassa kompenseerib tööandjale 60 protsenti töölepinguga töötaja varasemast keskmisest palgast, aga mitte rohkem kui 1000 eurot kuus (bruto). Sellele lisandub toetuse summalt arvestatud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse.

Tööandja ise on kohustatud maksma töötajale brutotöötasu vähemalt 200 eurot. Toetuse summa kantakse tööandja pangakontole ja on ette nähtud töötajatele palga maksmiseks.

Töötukassa makstava jätkutoetuse töötasu osa ja tööandja makstav töötasu kokku ei tohi ületada töötaja 2021. aasta märtsikuu töötasu.
Maksu- ja Tolliameti andmetele toetudes kontrollib töötukassa, kas tööandja on töötaja eest küsitud toetuse ja omaosaluse ka töötajale tasunud.
Ettevõte ei tohi toetust saanud töötajaid 31. maini 2021 koondada.

Toetust saavad ka füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle ettevõtlustulu oli 2020. aastal 50 protsenti väiksem kui 2019. aastal. FIE toetuse suurus on 584 eurot. Tegemist on ühe kuu pikkuse toetusmeetmega.
Jätkutoetuse taotlusi saab esitada alates 1.04.2021 kuni 3.05.2021 ainult e-töötukassas .

Sarnased postitused