Mõnikord ettevõtted saadavad saldoteatise, seal on mingi vana võlg, mis on teil juba ammu makstud! Pole põhjust ärrituda. Saldoteatis ei ole võlateatis. Saldoteatis on saldode kontroll, teie hankija või klient soovib teada, kas ka teil oli näiteks 31.detsembri seisuga sama info teie omavaheliste arvelduste kohta. See on kinnituseks audiitorile ja ettevõtte juhtkonnale, et raamatupidamine on õige.

NB! Üldiselt on viisakas saldoteatisele vastata, aga eriti oluline on vastata siis kui see saldo pole teie arvates õige. Saldoteatisele vastamata jätmine loetakse saldo kinnitamiseks, see on ka teatisel kirjas.

Sarnased postitused