Raamatupidaja ütleb, et need dokumendid ei sobi?!

Mis asi on algdokument, kuludokument või korrektne ostuarve?
Ettevõtja peab tehingu tõestamiseks esitama korrektse kuludokumendi – kas ostuarve või tšeki. Sellel dokumendil peab olema:

  • Tehingu sisu
  • Tehingu aeg ja/või arve koostamise kuupäev
  • Arvnäitajad (kogus, hind, summa).NB! Ka käibemaks eraldi summana välja toodud!
  • Osapooled (ostja, müüja (nimed ja aadressid))
  • Dokumendi nimetus (arve, leping vms) ja number

Tulumaksuseaduse § 51 lg 2 punkti 3 kohaselt tuleb puuduliku või puuduva algdokumendiga kuludelt tasuda tulumaks.

Ühte tehingut võib tõendada ja tihti tõendabki tervikliku algdokumendi asemel mitu dokumenti (näiteks ostu-müügileping, kauba saateleht, arve, maksekorraldus, pangakonto väljavõte).
Arve võib viidata näiteks lepingule või lisale, sellisel juhul muutub viidatud dokument algdokumendi osaks. Kui arvel on “reklaamiteenused vastavalt lepingule”, aga lepingut maksuametile ette näidata ei ole, jääb sisu tõendamata.

Sarnased postitused