Siiani arvestati erisoodustust sõidetud kilomeetrite alusel ja erisoodustuse tulumaksu tasumisest oli võimalik pääseda, tasudes ettevõtte auto kasutamise kulud. Alates 2018. aastast see võimalus aga kaob. Erisoodustuse tulumaksu suurus hakkab sõltuma auto mootori võimsusest ning ei ole enam oluline, kui palju
seda sõiduautot eratarbeks kasutatakse ja kas kasutaja hüvitab selle eratarbe või mitte.

Tulumaksuseaduse (TuMS) 48 lõige 8 uus muudetud sõnastus alates 01.01.2018 on järgmine: „Tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutamise võimaldamisel on erisoodustuse hind 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku (kW) kohta kuus. Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind sõiduauto mootori võimsuse ühiku (kW) kohta 1,47 eurot. Erisoodustust ei teki maksustamisperioodil, kui sõiduauto on ajutiselt liiklusregistrist kustutatud või registrikanne on peatatud.“

Sellega seoses kaotatakse ära ka sõidupäeviku kasutamise nõue, sest sõidukilomeetrite arv ei ole enam oluline. Erisoodustuse tulumaksu suurus sõltub vaid auto mootori võimsusest.

Näiteks kui auto mootori võimsus on 100 kW, siis erisoodustuse hinna tulumaksubaasi suurus on alates 2018. aastast 100 kW *1,96 € = 196 €. Erisoodustuse tulumaksu tuleb tasuda 196*20/80 = 49 €, sotsiaalmaksu 80,85 €.

Kui ettevõtte sõiduauto on kasutusel ainult töösõitudeks, tuleb sellest teavitada maanteeametit, kes teeb sõiduki liiklusregistri andmetesse märke sõiduauto üksnes töö-, ameti- või teenistusülesannete täitmiseks kasutamise kohta. Liiklusregistris vastava märke tegemine on riigilõivuvaba.

Kui sellist märget liiklusregistris ei ole, siis eeldatakse, et seda sõiduautot kasutatakse ka eratarbeks ning tasuda tuleks sellelt sõiduautolt erisoodustuse tulumaks ja sotsiaalmaks, kusjuures tulumaksubaasiks on 1,96 või 1,47 eurot ühe kilovati mootori võimsuse kohta olenemata eratarbe suurusest.

Lisaks kehtib juba alates 01.07.2017 seadusepunkt (TuMS-i § 48 lõiget 51), mis lubab töötajal, kelle töö-ja elukoha vaheline kaugus on rohkem kui 50 kilomeetrit, sõita töölt koju ning vastupidi ilma, et seda loetaks erisoodustuseks. Sama seadusepunkti raames lubatakse tööandjal töötajate vedu korraldada vähemalt 8-kohalise sõiduki või bussiga erisoodustuse vabalt.

Sarnased postitused