1. 2018.aastast muutub oma töötajatele spordi- ja tervisekulutuste hüvitamise võimalus. Kui siiani seda peaaegu, et teha ei saanudki, kui siis arsti ettekirjutisel ja ka siis pidi see kindlasti töögaseotud olukord olema, siis uuest aastast see muutub. Valitsuse eesmärk on tervem ja aktiivsem elanikkond ja sellega seoses võib ka töötajate tervist edendavaid tegevusi toetada, 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on võimaldanud seda kõikidele töötajatele.

Selleks kulutuseks sobib:

1) avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu;

2) sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused;

3) tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavaid kulutused;

4) kulutused tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenused;

5) ravikindlustuslepingu kindlustusmaksed

Nimetatud kulude kohta tuleb esitada maksu- ja tolliametile spetsiaalne deklaratsioon järgneva aasta 1. veebruariks.

Sarnased postitused