Toetusmeetmed ettevõtetele Covid-19 teise lainega seoses.

Tegime praegu (07.01) teadaoleva info põhjal kokkuvõtte viiest erinevast toetusest, mis on juba jagamisel või taotlusvoorud lähiajal tulemas. Peamine info on saadud Ida-Viru Ettevõtluskeskuse poolt korraldatud infoZoomilt, lisanud oleme info valitsuse otsus 07.01.21 otsusest erahuvihariduse kohta.

Praeguseks on selge, et toetusmeetmeid on mitu. 2 neist on juba kinnitatud ja kindel – Rahandusministeeriumi kaudu eraldatud 2.133 miljonit, mis eraldati Ida-Viru ettevõtetele ja EMTAKi koodi järgi moodustati saajate nimekiri ning Töötukassa poolt eraldatud toetus, mille taotlemine avaneb 1.veebruarist. EASi, Kultuuriministeeriumi ja Haridusministeeriumi poolt jagatav toetus on veel täpsustamisel. Oluline on, et Töötukassa, Kultuuri- ja Haridusministeeriumi poolt eraldatav toetus on üksteist välistavad, kui ettevõttel on õigus kõigile neile toetustele, peab ta valima ühe neist.

Toetus 1

Rahandusministeeriumi nimekirja alusel, toetus määratud ettevõtetele, mis olid suletud 12.12.2020 kuni 03.01.2021.

2,133 miljonit eurot eraldati Ida-Viru ettevõtete toetuseks Rahandusministeeriumi poolt. Eesmärk on, et toetus jõuaks kiiresti ja sellepärast taotlusvooru pole. Toetuse määramiseks vajalikud andmed saab Rahandusministeerium Maksuametist ja Äriregistrist.
Toetust saavad ettevõtjad, kellel on töötajad Ida-Virumaal. Pole oluline, kus ettevõte on registreeritud, vaid oluline on töötajate asukoht Maksuameti Töötajate registri andmete järgi, seisuga 15.detsember 2020. Toetust saavad ka FIE-d kelle aadress on Ida-Virumaal või on töötajate töötamise asukoht Ida-Virumaa. Toetus määrati EMTAKi koodi järgi: jagu I koodid 55-56- majutus ja toitlustus; jagu Q, koodid 86905 ja 86909- tervishoid ja sotsiaalhoolekanne; jagu S kood 96041- saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus (spaad).
Lisaks nendele tingimustele pidi ettevõtte tegevus perioodil 12.12.20 -03.01.21 täielikult või oluliselt piiratud seoses eriolukorraga, ei tohi olla käsil likvideerimismenetlust ja ei tohi olla raskustes ettevõte (Euroopa Liidu Komisjoni mõiste järgi), varasemalt saadud COVID-19 toetus ei tohi ületada juba praeguseks koos selle toetusega 800 000 eurot.
Toetuse suurus on kahekordne novembrikuu 2020 TSD-l deklareeritud töötasude väljamaksed, mitte rohkem kui 180000 €, FIE saab 2 kordse miinimumpalga (584 €) + november 2020 TSD järgi.
31.12.20 kinnitas Rahandusministeerium käskkirjaga toetuste saajate nimekirja. Toetuse saamiseks pangakontole oli vaja esitada e-maksuametisse ettevõtte pangakonto number, kui seda seal juba varasemalt polnud. Kui kontonumber jääb esitamata, kantakse toetus ettevõtte maksuameti ettemaksukontole ja ettevõtja saab toetusesumma sealt enda ettevõtte kontole edastada. Kui ettevõttel on seisuga 01.08.20 maksuvõlg, mis on siiani tasumata või ajatamata maksuvõlg seisuga 31.12.20, siis kantakse toetus maksuameti ettemaksukontole mitte pangakontole.
Maksuamet edastab kontonumbrid Rahandusministeeriumisse 7. jaanuaril. Ülekanne tehakse kõigile toetuse saajatele korraga, laekumise võimalik vahemik on 11-13. jaanuar.
Kui teile tundub, et kõik nõuded toetuse saamiseks on teil täidetud, aga toetuse saajate nimekirjas teid pole, siis võtke kindlasti ühendust rahandusministeeriumiga, info@fin.ee

Toetus 2

Töötasu toetus, mida vahendab Töötukassa Ida-Viru ja Harjumaa ettevõtetele seoses COVID-19 piirangutega
Selle toetuse kogu eelarve on 16,1 mln €, sh 15,3 mln € tööandjate ja 814 000 € FIE-de osa, sh Ida-Virumaa osa ca 1,75 mln €.
Toetust saab hakata taotlema 01.02.2021 e-töötukassa kaudu. Seda saab taotleda ka see ettevõte, kes sai juba Rahandusministeeriumi kaudu „nimekirja alusel“ toetust.
Toetust saavad OÜ-d, AS-d, MTÜ-d, FIE-d, SA-d, välismaa äriühingu filiaalid. Toetust makstakse ettevõttele, st et toetus läheb ettevõttele otse, mitte töötajale nagu kevadel.
Töötajaid, kelle eest toetust küsitakse, et tohi koondada 30 päeva jooksul peale piirangute lõppemist st perioodil 28.12.20 – 17.01.21 + 30 päeva (16.02.21). FIE-de puhul ei tohi FIE peatada ega lõpetada oma tegevust sellel perioodil.
Ettevõte ei tohi toetust saada mõnest teisest sama perioodi piirangute leevendamiseks mõeldud meetmest.

Toetuse saamise tingimused:
1. Ettevõtte tegevusvaldkonnas (vastav EMTAK kood Äriregistri andmetel seisuga 22.12.20) on töötegemine otseselt häiritud seoses kehtestatud piirangutega 28.12.20 – 17.01.21.
Toetuse saamise valdkonnad on näiteks majutus, toitlustus, toidu ja joogi serveerimine, sanatooriumide ja ravitegevuse, hasartmängude ja kihlvedude korraldamine, kunsti ja meelelahutuse, spordiklubide tegevuse, koolituse, lõbustuse ja vabaajategevuste valdkondades tegutsejad. Täpne nimekiri avaldatakse lähiajal.
2. Töötajate/FIE töökoha asukoht peab olema Ida-Virumaa või Harjumaa (maksuameti töötamise registri (TÖR) andmetel).
3. FIE peab olema esitanud seisuga 22.12.20 2019. aasta kohta tuludeklaratsiooni ja tegevus ei tohi olla peatatud ega lõpetatud.

Toetuse summa arvutatakse ettevõtte 2020.a novembri TSD järgi – novembris väljamakstud töötasude põhjal (töötasud + sotsiaalmaks + töötuskindlustusmakse, max 180 000 €). Andmed saadakse otse maksuametist. Toetust saab taotleda ainult töölepingu alusel töötavate töötajate kohta, VÕS lepingud arvesse ei võeta.
FIE-de toetussumma on ühekordne töötasu alammäär – 584€.

Toetus 3

Turismiga seotud majandusharude kahjude hüvitamise toetus, mida vahendab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning EAS

Toetuse sihtgrupp on ettevõtted:
• kelle käive on kukkunud kõige kiiremini ja ulatuslikumalt ning ei taastu eeldatavalt enne rahvusvahelise reisipiirangute leevenemist ja vaktsiini kasutuselevõttu
• kes on kõige raskemas seisus november 2020. a seisuga, suured püsikulud
• turismisektori suuremad tööandjad ja ekspordi soodustajad

Eelnev toetuse saamine ei ole piiravaks toetuse taotlemisel, et kes on varem saanud toetust, saavad ka nüüd taotleda.

Toetus on suunatud neljale sihtgrupile: majutusasutused, reisiettevõtted, Tallinna vanalinna toitlustusasutused, Eesti käsitöö- ja suveniiripoed.

Toetuse lävend:

Majutusasutused
Käibelangus -50%, (aprill – november 2019 vs 2020)
Tööjõumaksude tasumine – Uued hotellid: avatud hiljem kui 01.12.2019, siis avamisest kuni 30.11.2020 tööjõumaksud keskmiselt vähemalt 800 €/kuus
Toetuse arvutus ja max.summa – 15% käibekaotusest II-III kvartal, max 180 000€. Uued hotellid: tööjõumaksud 2020 100%, max 180 000€
Eelarve – 4850000

Reisiettevõtted
Käibelangus -70%, (aprill – september 2019 vs 2020)
Tööjõumaksude tasumine – 2019 tööjõumaksud rohkem kui 7500€, novembris 2020 makstud tööjõumakse rohkem kui 200€
Toetuse arvutus ja max.summa – 100% tööjõumaksud 2019, max 80 000 €
Eelarve – 1818750

Vanalinna toitlustusasutused

Käibelangus -60%, (aprill – november 2019 vs 2020)
Tööjõumaksude tasumine – 2019 tööjõumaksud rohkem kui 7500€, novembris 2020 makstud tööjõumakse rohkem kui 200€
Toetuse arvutus ja max.summa – 100% tööjõumaksud 2019, max 80 000 €
Eelarve – 2667500

Eesti käsitöö- ja suveniiripoed
Käibelangus -60%, (aprill – november 2019 vs 2020)
Tööjõumaksude tasumine – 2019 tööjõumaksud rohkem kui 5000€, novembris 2020 makstud tööjõumakse rohkem kui 200€
Toetuse arvutus ja max.summa – 100% tööjõumaksud 2019, max 60 000 €
Eelarve – 363750

Toetust saab taotleda 2 nädalat toetusvooru avamisest ja toetust jagatakse proportsionaalselt. Avaneb hinnanguliselt veebruari alguses.
Toetusskeemi kogumaht on ca 9,7 mln €

Toetus 4

Kultuuriministeeriumi poolt vahendatav toetus

Seda ei saa kui olete taotlemas Töötukassa toetust.
Toetust makstakse kultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele (sh ka MTÜ-d). Kultuuris ei vaadata EMTAK koode, toetussumma alusarvestus 2019. a ühe kuu keskmine tulu. Toetussumma tuleb ca 1/8 – 1/12 varasemate perioodide tuludest. Võetakse arvesse, et Ida-Viru piirangud on olnud pikemad. Täpsemalt peaks selguma lähiajal.
Spordi valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele vahendab toetust Spordikoolituse ja -Teabe SA.

Toetus 5

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt vahendatav toetus erahuviharidus ja erahuvitegevuse valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele.

Toetus on suunatud üle Eesti. Ida-Virumaa ja Harjumaa toetussummad on suuremad, sest nendes piirkondades on olnud piirangud rangemad.

Valitsuse otsuse kohaselt pole taotlejal võimalik saada sama perioodi eest toetust nii haridus- ja teadusministeeriumilt kui töötukassalt. Valitsuse otsuse kohaselt mõlemast meetmest korraga toetust ei saa.

Toetust saab taotleda eraõiguslik juriidiline isik: huvikool, huvitegevuse pakkuja, kelle peamine tegevusala põhikirja järgi on huvitegevuse pakkumine ja valdkonnas on  tegutsetud vähemalt 1 aasta. Tegevusi pakutakse lastele ja noortele regulaarselt vähemalt 1 kord nädalas, tegevusi juhendavad kvalifitseeritud juhendajad.

  1. IDA-VIRUMAAL JA HARJUMAALEraüldhariduskoolide pidajate toetus on Harjumaal 10 ja Ida-Virumaal 20 eurot õpilase kohta.Erahuvihariduse pakkujaid toetatakse piirangute kompenseerimiseks Harjumaal 40 ja Ida-Virumaal 50 euroga osaleja kohta.Erahuvitegevuse pakkujaid toetatakse piirangute kompenseerimiseks Harjumaal kuni 40 ja Ida-Virumaal kuni 50 euroga.
  2. ÜLEJÄÄNUD EESTIEraüldhariduskoolide pidajate toetus on 10 eurot õpilase kohta.Erahuvihariduse pakkujaid toetatakse piirangute kompenseerimisega 20 euroga osaleja kohta.Erahuvitegevuse pakkujaid toetatakse piirangute kompenseerimiseks kuni 20 euroga.

Toetuse taotlemine toimub Haridus- ja Noorteameti kaudu elektroonilisel vormil. Huvikoolide puhul lähtutakse Eesti hariduse infosüsteemi andmetest seisuga 10.11.2020.

Haridus- ja teadusministeerium teavitab sihtrühmasid toetuse saamise võimaluste kohta ka eraldi.

Sarnased postitused