Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahPTS) eesmärgiks on suurendada ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust ja läbipaistvust ning samal ajal tõkestada rahandussüsteemi ja majandusruumi kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks.Raamatupidamisbürood kuuluvad kohustatud isikute hulka, kes peavad järgima seaduses sätestatud nõudeid, et seadus töötaks eesmärgipäraselt.

Nendeks nõueteks on riskihindamise monitooring, oleme koostanud riskihindamise mudeli, millega analüüsime iga kliendiga kaasnevat riski. Rakendame põhimõtet „tunne oma klienti“, mis tähendab, et me peame aru saama kliendi tegevusest ja sisenditest ning nende päritolust. Kasutame hooldusmeetmeid, sh ka teavitamiskohustust rahapesu andmebüroole rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse korral.

Rohkem infot:

https://www.politsei.ee/files/Rahapesu/juhendkahtlastetehingutetunnustekohta.pdf?222a84e8fa

Sarnased postitused