1. aprillist 2022 muutub lapsepuhkuse päevade süsteem. Kuni aprillini on vanematel kahe peale kokku õigus kolmele kuni kuuele riigi poolt tasustatud (2022 a. – 30,78 €) puhkusepäevale aastas olenevalt laste vanusest (1 või 2 alla 14- aastast last – 3 tööpäeva; vähemalt 3 alla 14-aastast last või vähemalt 1 alla 3-aastane laps – 6 tööpäeva).Lapsevanematel on kokku õigus ära kasutada kuni 31. märtsini 2022.a kehtiva seaduse alusel ettenähtud 3 või 6 lapsepuhkus päeva. Enne 1. aprilli 2022 muudatuste jõustumist välja võetud lapsepuhkuse päevade arv ei vähenda ega muuda kehtima hakkava seaduse alusel antava lapsepuhkuse päevade arvu. Kui töötaja kasutab 2022 a. esimese kolme kuu jooksul ära oma lapsepuhkuse päevad, siis alates 1. aprillist 2022 hakkab kehtima uus lapsepuhkuse päevade kasutamise õigus, milleks on 10 tööpäeva vanema kohta.

Seadusemuudatus toob kaasa võrdsed õigused mõlemale lapsevanemale, sest alates 1. aprillist tekib mõlemal vanemal võrdne õigus saada iga lapse kohta 10 tööpäeva puhkust, kuid kaob ära aastapõhine arvestus.

Teisisõnu: peres, kus kasvab üks laps, saavad vanemad kokku 20 tööpäeva puhkust kuniks laps saab 14-aastaseks. Juhul kui peres on rohkem lapsi, saab kumbki vanem iga lapse kohta 10 päeva puhkust – näiteks kui peres on neli last, on mõlemal vanemal võimalik saada 40 päeva puhkust. Kuid kui vanem soovib kogu puhkuse ühel aastal välja võtta ja lapsi on rohkem kui kolm, ei saa siiski kasutada rohkem kui 30 päeva lapsepuhkust selles konkreetses aastas.

Puhkust on võimalik kasutada kas ühes osas või päevade kaupa kuni lapse 14-aastaseks saamiseni ja kaob ära nn aastapõhine lapsepuhkuse arvestamine. Puhkust saab kasutada ka eestkostja või hoolduspere vanem.

Võrreldes seni kehtinud korraga on tegemist lapsevanemate jaoks olulise muudatusega, sest mõlemal vanemal tekib oma individuaalõigus puhkusele, mida vanem saab oma äranägemisel ja lapse vajadusi arvestades kasutada. Muudatusega on välistatud olukord, kus näiteks isa soovib lapsepuhkust kasutada, kuid selgub, et lapse ema on puhkusepäevad juba ära kasutanud.

Ühe lapsevanema õigust 10 tööpäeva pikkusele puhkusele hakatakse arvestama alates vanemahüvitise lõppemise kuupäevast kuni lapse 14-aastaseks saamiseni (k.a terve kalendriaasta). Puhkuse eest makstava tasu suurus ühe kalendripäeva kohta on 50% perehüvitiste seaduse alusel arvutatud ühe kalendripäeva vanemahüvitise suurusest, kuid mitte väiksem kui valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel arvutatud ühe kalendripäeva vanemahüvitise suurus.

Kui lapse üks vanematest on surnud või rahvastikuregistris puudub kanne lapse isa kohta, on vanemal õigus lapsepuhkusele kuni 20 tööpäeva ühe lapse kohta kuni lapse 14-aastaseks saamiseni, kuid mitme lapse kohta kokku mitte rohkem kui 30 kalendripäeva ühes kalendriaastas.

Uus lapsepuhkuse süsteem hõlbustab nii tööandja, töötaja kui ka sotsiaalkindlustusameti (SKA) elu. Lapsepuhkuse taotlemiseks tuleb lapsevanemal minna SKA iseteenindusse, kus tal on ülevaade oma kasutamata lapsepuhkuse päevade arvust ja kus saab märkida perioodi, mil soovitakse lapsepuhkust kasutada. SKA infosüsteemist saadetakse info otse tööandjale. Seega ei pea uue seaduse kohaselt enam tööandja puhkusetasu hüvitist taotlema, vaid SKA maksab lapsepuhkuse hüvitise otse lapsevanemale.

Sarnased postitused