emta

Kui ettevõtte võib veebis luua kümne minutiga, siis see on tõesti ettevõtluse kõige kergem osa. Olenevalt  erinevatest parameetritest, millise ettevõtte loote, on alustaval ettevõtjal kasulik teada järgmiseid asju:

Mida, millal ja kellele on vaja esitada?

Aruannete ja deklaratsioonide esitamine

  • Kui ettevõte (OÜ, AS, SA, MTÜ) EI OLE KÄIBEMAKSUKOHUSTUSLANE ja tal PUUDUVAD TÖÖTAJAD, kellele arvestatakse töötasusid, siis tuleb esitada MAJANDUSAASTA ARUANNE.
  • Kui ettevõte EI OLE KÄIBEMAKSUKOHUSTUSLANE, aga tal ON TÖÖTAJAD, kellele arvestatakse töötasusid, tuleb esitada MAJANDUSAASTA ARUANNE ja TSD-DEKLARATSIOON.
  • Kui ettevõte ON KÄIBEMAKSUKOHUSTUSLANE, siis olenemata sellest, kas on või ei ole töötajaid, tuleb esitada MAJANDUSAASTA ARUANNE, TSD-DEKLARATSIOON ja KMD-DEKLARATSIOON.

MAJANDUSAASTA ARUANNE (nimetatakse ka lihtsalt aastaaruanne) esitatakse ÜKS KORD AASTAS, esimene ja viimane aruanne võib kaasata maksimaalselt 18 kuud. Aastaaruande esitamise tähtaeg on 6 kuud pärast majandusaasta lõppu ja see esitatakse Äriregistrile www.rik.ee.

Näide: Ettevõte loodi juulikuus 2016. aastal, majandusaasta on jaanuarist detsembrini. Esimese aastaaruande esitamise tähtaeg on 30. juunil 2018 ja see sisaldab perioodi juuli 2016 kuni detsember 2017. Kui ettevõte asutatakse aprillis 2016, on esimese aastaaruande esitamise tähtaeg 30. juunil 2017.

Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon ehk TSD-DEKLARATSIOON esitatakse kord kuus või vastavalt töötasu väljamaksele. TSD-deklaratsiooni esitamise ja maksude tasumise tähtaeg on töötasu väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäev. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja tolliametile www.emta.ee. TSD-deklaratsiooni peavad esitama kõik käibemaksukohustuslased, ka need kes töötasusid ei maksa (siis esitatakse null-deklaratsioon).

Näide: Kui oktoobrikuus makstakse töötajale septembrikuus välja teenitud töötasu, siis TSD deklaratsioon tuleb esitada ja töötasu maksud maksta 10. novembriks.

KÄIBEMAKSU DEKLARATSIOON ehk KMD esitatakse kord kuus. KMD esitamise ja käibemaksu tasumise tähtaeg on järgneva kuu 20. kuupäev. KMD esitatakse Maksu- ja tolliametile www.emta.ee.

  • Käibemaksukohustuslaseks registreerimise piirmäär on 16 000 eurot/ aastas, see tõuseb ilmselt aastal 40 000 euroni

Majandustegevuse registrisse www.mtr.ee peab end registreerima ettevõte, mis on erinõuetega tegevusaladel tegutsevad. Erinõudega tegevusala on majandustegevuse valdkond, millel tegutsemiseks on vajalik majandustegevuse registri registreering või tegevusloa olemasolu, mille andmete avalikustamine majandustegevuse registris on nõutav.

Kontrolli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastavustabelist, kas Sinu ettevõte tegutseb erinõudega tegevusalal.

Mõnikord soovib ka Statistikaamet  www.stat.ee informatsiooni.  Statistikaamet saadab enamasti kirja selle kohta.

Sarnased postitused