Muudatused peretoetustes 2019

2019. aastal tõuseb lapsetoetus esimesele lapsele, muutub vanemahüvitise arvestusperiood ja lõpetatakse lapsehooldustasu määramine ning maksmine. Lapsetoetus esimesele lapsele tõuseb 60 euroni kuus 2019. aastast on lapsetoetus pere esimese ja teise lapse kohta 60 eurot. Kui laps jätkab õpinguid, makstakse toetust selle jooksva õppeaasta lõpuni, millal laps saab 19-aastaseks. Alates kolmandast lapsest on lapsetoetus iga lapse

Tegelikud kasusaajad

Info tegelike kasusaajate kohta tuleb esitada 30. oktoobriks 2018 Äriregistris. Andmed saab esitada elektrooniliselt äriregistri ettevõtjaportaali kaudu aadressil https://ettevotjaportaal.rik.ee/ Kasutusjuhendi tegelike kasusaajate andmete elektrooniliseks esitamiseks leiate ettevõtjaportaali abiinfost. Kui Teil puudub võimalus andmete elektrooniliseks esitamiseks (puudub kehtiv ID-kaart või e-residendi kaart), saate andmed esitada ka notari vahendusel. Täpsema juhise tegelike kasusaajate tuvastamiseks leiate Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Vanemahüvitise muudatused

Vanemahüvitisega seoses on juba jõustunud ja varsti jõustumas mitmeid muudatusi: • Vanemahüvitise maksmise ajal on võimalik teenida töist tulu kuni pool vanemahüvitise ülempiirist. 2018. a on vanemahüvitise ülempiiriks 3089,55 eurot. Seega on võmalik 2018. aastal hinnanguliselt töötasuna juurde teenida 1544 eurot kalendrikuus, ilma et hüvitist vähendataks. Juhul kui töötasuna teenitakse rohkem kui pool vanemahüvitise ülemmäärast,