Endiselt ei digiteeri?! Kes on pidur? – vaata veebiseminari järele!

Endiselt ei digiteeri?! Kes on pidur? – vaata veebiseminari järele!

Tulevikus on raamatupidamine 100% digitaalne. Digilahendustega on aga võimalik juba täna olla oma raamatupidamisega tulevikus, sest nende abil saab digiteerida kõik etapid raamatupidamises, mis seda veel ei ole. Digiteerimine ja masinloetavad e-arved ei ole enam midagi uut, kuid endiselt on palju teadmatust ja kõhklusi, mis pidurdab arengut ja hoiab ettevõtteid minevikus. Veebiseminar aitab kummutada kõhklused…

Riina ja Kaie tase 6 vanemraamatupidaja kutsetunnituste omanikud

Riina ja Kaie tase 6 vanemraamatupidaja kutsetunnituste omanikud

Novembris sooritasid edukalt Riina Oja ja Kaie Moisa Eesti Raamatupidaja Kogu poolt korraldatud kutseeksamid, millega nad omandasid praegu Eestis välja antava KÕRGEIMA kutsetaseme raamatupidamises – tase 6 vanemraamatupidaja. ON MILLE ÜLE UHKE OLLA! Eestis on kokku umbes 18 000 raamatupidajat ja vaid 348 inimesel on tase 6 tunnistus raamatupidamises! 👉Kutsestandardi kirjeldus vanemraamatupidaja kohta: 6. taseme…

Ära karda SALDOTEATIST!

Ära karda SALDOTEATIST!

Mõnikord ettevõtted saadavad saldoteatise, seal on mingi vana võlg, mis on teil juba ammu makstud! Pole põhjust ärrituda. Saldoteatis ei ole võlateatis. Saldoteatis on saldode kontroll, teie hankija või klient soovib teada, kas ka teil oli näiteks 31.detsembri seisuga sama info teie omavaheliste arvelduste kohta. See on kinnituseks audiitorile ja ettevõtte juhtkonnale, et raamatupidamine on…

Algdokument, kuludokument või korrektne ostuarve

Algdokument, kuludokument või korrektne ostuarve

Raamatupidaja ütleb, et need dokumendid ei sobi?! Mis asi on algdokument, kuludokument või korrektne ostuarve? Ettevõtja peab tehingu tõestamiseks esitama korrektse kuludokumendi – kas ostuarve või tšeki. Sellel dokumendil peab olema: Tehingu sisu Tehingu aeg ja/või arve koostamise kuupäev Arvnäitajad (kogus, hind, summa).NB! Ka käibemaks eraldi summana välja toodud! Osapooled (ostja, müüja (nimed ja aadressid))…

9 põhjust, miks valida raamatupidamisteenus büroost

9 põhjust, miks valida raamatupidamisteenus büroost

Konkreetne tasu. Sina maksad raamatupidamisteenuse eest. Raamatupidaja koolitamine, motivatsioon, palgatõus, töövahendid, kontori korrashoid jms ei ole Sinu mure ega ka otsene kulu. Pidev ja stabiilne teenus. Sina saad teenuse büroost, kui raamatupidaja lahkub, jääb haigeks, tahab puhata vms, siis see pole Sinu mure. Büroo tagab teenuse. Professionaalsus ja kogemus. Bürool on kogemusi väga erinevate valdkondadega,…

Ole teadlik vähenenud töövõimega töötaja sotsiaalmaksu soodustustest

Ole teadlik vähenenud töövõimega töötaja sotsiaalmaksu soodustustest

Palgakulu maksud on tööandja jaoks arvestatav kulu, seetõttu on eriti oluline olla teadlik ja pöörata tähelepanu nende vähendamise seaduslikele võimalustele. Eesti Töötukassa tasub ja arvestab vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu kuumääralt, mis 2021.aastal on 584 eurot ehk sotsiaalmaksukulu tööandja jaoks 192,72 eurot kuus. Maksusoodustuse saamine sõltub ainult tööandja teadlikkusest küsida. Ja kuna pikendatud põhipuhkuse andmise…

Töötukassa töötasuhüvitist saab ka MAI kuu eest!

Töötukassa töötasuhüvitist saab ka MAI kuu eest!

Töötasu hüvitist makstakse töötajatele, kelle tööandja tegevus on COVID-19 haiguse tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud. Tööandja saab taotleda töötajatele töötasu hüvitist, kui: tema käive või tulu on kalendrikuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 50 protsendi võrra võrreldes – perioodi 2019. aasta detsember kuni 2020. aasta veebruar kuu keskmise käibe või tuluga või ​- perioodi 2020. aasta juuli kuni 2020….

Toetus piirangutest kannatanud ettevõtjatele – aprill/mai 2021 Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega

Toetus piirangutest kannatanud ettevõtjatele – aprill/mai 2021 Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega

25. aprillil 2021 kinnitati riigieelarve seaduse alusel määrus, mille eesmärk on anda toetust koroonaviirusest piirangute tõttu kannatanud ettevõtetele. Toetust saab hakata taotlema alates Euroopa Komisjoni vastava riigiabi lubava otsuse vastuvõtmisest. See peaks juhtuma lähinädalatel – aprilli viimane või mai esimesed nädalad. Toetuse maksmist koordineerib EAS. Määruse alusel makstakse järgmisi toetusi: 1) majutusettevõtja ning spaa ja veekeskuse…

Töötasuhüvitis märts/aprill 2021

Töötasuhüvitis märts/aprill 2021

Valitsus kinnitas Töötukassa ettepaneku töötasutoetuse maksmiseks märtsis ja aprillis 2021. Oluline on, et esialgne plaan EMTAKi koodide alusel toetust jagati, jäi ära. Toetust saavad taotleda kõik, kes käibelanguse ning töötaja töötasu või töömahu vähenemise tingimuse täidavad. Toetust makstakse otse töötajale. Töötasu hüvitist makstakse töötajatele, kelle tööandja tegevus on COVID-19 haiguse tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu märkimisväärselt…

Töötasu jätkutoetus – töötasuhüvitis Covid-19 olukorras märts 2021

Töötasu jätkutoetus – töötasuhüvitis Covid-19 olukorras märts 2021

Märts 2021 töötasuhüvitise tingimused on valitsuses kinnitatud. Toetuse saamise tingimused: 1. Töötasu jätkutoetuse saamise esmane kriteerium on põhitegevusala EMTAK kood, toetust makstakse järgnevatesse valdkondadesse, kuid mitte kõikidele nendes valdkondades asuvatele tegevusaladele: majutus ja toitlustus, veondus ja laondus, haridus, kunst, meelelahutus ja vaba aeg, muud teenindavad tegevused, haldus- ja abitegevused, hulgi- ja jaekaubandus, töötlev tööstus, info…