Rahapesu ja terrorismi tõkestamine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahPTS) eesmärgiks on suurendada ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust ja läbipaistvust ning samal ajal tõkestada rahandussüsteemi ja majandusruumi kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks.Raamatupidamisbürood kuuluvad kohustatud isikute hulka, kes peavad järgima seaduses sätestatud nõudeid, et seadus töötaks eesmärgipäraselt. Nendeks nõueteks on riskihindamise monitooring, oleme koostanud riskihindamise mudeli, millega analüüsime iga kliendiga kaasnevat riski. Rakendame

2019. aasta kalendaarne tööajafond

Kuu/kvartal Riigipüha (kalendripäev) Tööpäevi (tööaeg E-R) Töötunde (tööaeg E-R) Töötunde (erandid) Jaanuar 01. jaanuar – uusaasta (T)* 22 176 Veebruar 24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (P)* 20 160 Kui 23.veebrar ON tööpäev, siis töötunnid kuus 160-3=157 Märts – 21 168 I kvartal kokku 2 riigipüha 63 504  504-3=501 Aprill 19. aprill – suur reede (R)21. aprill

2019. aasta raamatupidajale

Käibemaksuseadus Käibemaksumäär 20% (KMS § 15 lg 1). Käibemaksumäär 9% (KMS § 15 lg 2). Käibemaksumäär 0% (KMS § 15 lg 3 ja 4). Tax free maksuvaba piirmäär 38 eurot (KMS § 5 lg 2 p 2). Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär 40 000 eurot (KMS § 19 lg 1) kalendriaasta algusest arvates. Sotsiaalmaksuseadus Sotsiaalmaksu määr 33% (SMS § 7 lg 1) maksustatavalt summalt. Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 500 eurot (2019. a riigieelarve seadus § 2 lg 8). Tööandja